Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

W dniu 02.08.2018  r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. z siedzibą w Folwarku, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz z siedzibą przy ul. Akacjowej 2, 64-130 Rydzyna reprezentowanym przez Pana Łukasza Kaczmarka  – właściciela firmy. 
W ramach postępowania pn. ,,Inspektor Nadzoru’’ do zadania II pn. ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap II’’ wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została  złożona przez firmę K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna. Wartość oferty wyniosła 32 841,00 zł.

Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.11.2018 r.

Zadanie zostało zakończone w dniu 07.12.2018 r.

Skip to content