Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCEIKÓW W RAWICZU

Dzisiaj, tj. 07.12.2018 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny w fundamenty budowy.

W uroczystości uczestniczyli :

przedstawiciele Stron zawartej umowy: ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  Prezes Zarządu Pan Grzegorz Matysiak, ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu Pan Piotr Zwardoń Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Lorych, władze Gminy Rawicz, Burmistrz Pan Grzegorz Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Przybylski,  Inżynier Kontraktu Pan Janusz Rybka oraz  osoby wchodzące w skład Jednostki Realizująca Projekt, tj. Pani Aneta Misiek, Pan Robert Garczyński, Pan Maciej Skokowski, Pani Donata Twardowska.

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. , witając gości powiedział:

,,W fundamentach budowli umieszczamy dziś kamień węgielny, który w symbolice oznacza podstawę, filar, początek rzeczy’’, po czym rozpoczął ceremonię wmurowania kamienia węgielnego. Najpierw podpisany został przez zaproszonych gości akt erekcyjny budowli. Dokument umieszczony w specjalnej tubie złożony został w fundamenty budowy i zamurowany przez zaproszonych na uroczystość gości.

Na zakończenie uroczystości  Pan Grzegorz Matysiak dziękując za udział i zaangażowanie w tak ważnym dla ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.  wydarzeniu, podkreślił, że zrealizowane przedsięwzięcie w niedługim czasie przyniesie korzyści obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Rawicza i okolic.

Skip to content