Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap II

Dnia 20.12.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  z siedzibą w Folwarku podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap II.’’

Inwestycja ma na celu:

  • poprawę jakości środowiska, a tym samym warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej;
  • ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami;
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców  na terenie miejscowości Sierakowo;

Realizacja zadania zapewni poprawę niezawodności odbioru ścieków, co z kolei zwiększa atrakcyjność regionu dla mieszkańców i inwestorów.

Roboty budowlane polegać będą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1,93 km (w ul. Dożynkowej oraz wzdłuż rowu) oraz przyłączy kanalizacyjnych – 23 szt.

Termin zakończenia robót budowlanych:  30 listopad 2018 r.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 913 305,30 zł., w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 848 037,88 zł.

Skip to content