Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

I. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1. W sierpniu 2020r.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. wykonał wiatę do zabezpieczenia agregatu prądotwórczego na hydroforni w Słupi Kapitulnej.

 2. W czerwcu 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił agregat prądotwórczy wraz z przyczepką.

3. W październiku 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił nową ładowarkę teleskopową BOBCAT TL26.60 wraz z osprzętem.

 4. W sierpniu 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił nowy spektrofotometr DR 3900 firmy Hach.

II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

  1. Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ zakończona

W sierpniu 2020 r. Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  zakończył największy dotąd  proces inwestycyjny związany z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Rawiczu.

Koszt inwestycji opiewał na kwotę  33 783 585,90 zł. natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  na realizację Projektu  wynosiło  17 509 785,37 zł. Pozostałą kwotę Spółka uzyskała z własnych środków oraz pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW.

Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę MIKO-TECH Sp. z o.o., ul. Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne  na mocy podpisanej umowy w dniu 10.09.2018 r.

Termin realizacji robót budowlanych: 10.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków podczas ciągłej eksploatacji przebudowywanej oczyszczalni ścieków.

Przebudowie i rozbudowie podlegały niemal wszystkie obiekty obecnej oczyszczalni ścieków, najważniejsze z nich to dwa nowoczesne reaktory biologiczne natleniane wysokowydajnymi dmuchawami promieniowymi.

Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków zakończono pozytywnym rozruchem technologicznym całego obiektu uzyskując bardzo dobre wyniki w zakresie redukcji związków biogennych zawartych w ściekach w tym azotu i fosforu.

    2. Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Łaszczyn

W październiku 2019r. br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Łaszczyn z Centrum Recykling Transportu i Górnictwa Sp. z o.o. Al. T. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź.

Zadanie obejmowało wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie niezawodności ciągłości dostawy wody do mieszkańców.

Termin zakończenia I etapu robót budowlanych: grudzień 2019 r., II etapu: kwiecień 2020r.

    3.Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Rynek w Rawiczu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w porozumieniu z Gminą Rawicz w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu – ETAP 1 – Rewitalizacja Rynku w Rawiczu” zrealizował przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie rawickiego rynku.

Zadanie obejmowało wymianę sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków.

  4. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie nowego ronda przy ul. Piłsudskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  zrealizował zadanie pn. „ Budowa ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ulic Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu” w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej  dotyczące wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie nowego ronda przy ul. Piłsudskiego z Gminą Rawicz siedzibą ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

 5Przebudowa zasilania ujęcia wody w Świniarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  zrealizował zadanie pn. ,,Przebudowa zasilania ujęcia wody w Świniarach” zadanie obejmowało okablowanie części sieci napowietrznej sN oraz budowę słupowej stacji transformatorowej.

 

6. Dostawa wraz z montażem zestawu hydroforowego na SUW w Łaszczynie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  zrealizował zadanie pn. ,, Dostawa wraz z montażem zestawu hydroforowego na SUW w Łaszczynie” zadanie obejmowało montaż zespołu hydroforowego wraz z układem sterowania i wizualizacji.

III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

   1.Budowa sieci wodociągowej – Sierakowo ul. Poznańska oraz ul. Kamienista i Sarnowska w Rawiczu.

W maju 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z firmą HYDROPEX Sp. k. z siedzibą przy ul. Sosnowej 6, 77-400 Złotów.

Roboty budowlane zakończyły się w sierpniu 2020 r.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 2 277,10 m.

   2.Budowa sieci wodociągowej – Szymanowo, ul. Pogodna oraz ul. Radosna.

Roboty budowlane zakończyły się w lipcu 2020 r.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 999,96 m.

    3 .Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Rynek w Rawiczu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w porozumieniu z Gminą Rawicz w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu – ETAP 1 – Rewitalizacja Rynku w Rawiczu” zrealizował przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie rawickiego rynku.

Zadanie obejmowało wymianę sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków z czego sieć wodociągowa wynosi 409,70 m, przyłącza 275,92m, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej 423,80m, a przyłącza 172,70m . 

     4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Poznańskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  zrealizował zadanie polegające na: wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Poznańskiej  

    5.Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo

W grudniu 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakończył budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości około 770 m.

Skip to content