Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. :

informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Masłowo oraz Warszewko, że w związku z planowanymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej
w dniu 23.02.2024 roku w godzinach 08:00-14:00,
nastąpi przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie. 
W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Skip to content