Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
  • 2023-12-18
  • krzysztof@zajczewski.pl
  • 0

Zakupy środków trwałych:

Przebudowa sieci i rozbudowa obiektów:

              –  odwiert studni głębinowej dla ujęcia SUW Załęcze

              –  modernizacja SUW Załęcze

Budowa sieci wod-kan:

              – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łaszczyn –  etap III

Skip to content