Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

I. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1. We wrześniu 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił urządzenie agregat prądotwórczy dla Hydroforni w Izbicach

2. W październiku 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił urządzenie ciśnieniowe Orkan wraz z przyczepą.

II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniona Wody w Załęczu. To w ostatnim czasie druga największa w historii rawickich wodociągów inwestycja, która kosztować będzie prawie 15 mln zł brutto.

We wrześniu 2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. podpisał umowę na realizacje zadania z konsorcjum firm: HYDRO-MARKO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jarocinie oraz PROINVEST sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu.

Roboty budowlane rozpoczęły się w październiku 2021 r., a zakończenie prac na obiekcie zaplanowane jest koniec maja 2023 r.

Inwestycja ma szeroki zakres robót i  obejmuje część budowlaną, elektryczną, technologiczną i sanitarną. Przebudowa odbywa się w taki sposób aby zapewnić ciągłość pracy stacji.

Przebudowa SUW w Załęczu to przede wszystkim kompleksowa modernizacja hali uzdatniania wody. Wszystko, co jest związane z uzdatnianiem wody zostanie wymienione na nowe. W budynku pompowni wszystkie urządzenia uzdatniania i dystrybucji wody zostaną wymienione na nowe i będą pracować w niezmiennym układzie technologicznym. Filtry ciśnieniowe, które do tej pory usytuowane były poza budynkiem, zostaną wymienione na nowe i umieszczone w wewnątrz pompowni. Woda uzdatniona gromadzona będzie w dwóch istniejących zbiornikach retencyjnych (pojemność 2 x 1000 m3), które zostaną poddane gruntownej renowacji wraz z wymianą całego orurowania. W chwili obecnej wodę uzdatnioną tłoczy do sieci wodociągowej zestaw pompowy składający się z 3 pomp. Po modernizacji, sieć wodociągowa zasilana będzie za pomocą 5 pomp. Wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie obiektu zostaną wymienne na nowe.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności ujęcia, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do mieszkańców Rawicza oraz okolicznych miejscowości. SUW Załęcze to jedyna stacja, która zaopatruje w wodę miasto Rawicz oraz miejscowości: Załęcze, Masłowo, Warszewo, Sierakowo, Folwark, Kąty, część Dębna Polskiego a także wsie po stronie gminy Wąsosz.

Zadanie obejmuje przebudowę budynku socjalno –technicznego, nadbudowę i przebudowę budynku pompowni  wraz z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody. W samym budynku stacji przebudowana zostanie dyspozytornia oraz zaplecze socjalne wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych: wod., kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji i osuszania powietrza. Inwestycja przewiduje również budowę kontenerowej stacji transformatorowej oraz nowych linii zasilających i instalacji elektrycznych.

Modernizacja uwzględnia także montaż pompy ciepła oraz instalacji paneli fotowoltaicznych.

Cała inwestycja przyczyni się do optymalizacji kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Rawickie wodociągi zaopatrują w wodę miasto Rawicz oraz inne miejscowości z 11 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Świniar, Borowna, Wodnik i Załęcza. W samym Załęczu, na terenie Stacji Uzdatniania Wody usytuowane są 2 studnie, które zostaną w ramach zadania wyposażone w nową armaturę wraz z orurowaniem oraz naziemną obudowę z tworzywa.

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji ujęcia i stacji oraz uzyskiwania niezbędnych informacji o rzeczywistych parametrach technicznych rozbudowany zostanie również istniejący systemu monitoringu i sterowania procesem uzdatniania wody.

Inwestycja jest finansowana w formie pożyczki (częściowo umarzalnej) z programu pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie..

2. W celu redukcji kosztów zakupu energii elektrycznej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. wybudował dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 88 kWp.

– Oczyszczalnia ścieków w Rawiczu – 49,05 kWp.

– Hydrofornia w Łaszczynie – 39,24 kWp.

Na realizację inwestycji Spółka przeznaczyła 495 000,00 zł.

3. Budowa studni głębinowej w Dębnie Polskim

W celu poprawy wydajności eksploatacyjnej ujęcia Dębno Polskie wykonano nowy odwiert studzienny w miejscowości Dębno Polskie.

Inwestycja zrealizowana została na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, socjalno-bytowe mieszkańców oraz technologiczne firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rawicz.

III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w Sierakowie, Dębnie Polskim i Folwarku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. realizował budowę nowych odcinków sieci wodociągowej. Wykonano sieć wodociągową w ul. Czeladniczej w Sierakowie o łącznej długości 266 m. W roku 2022 rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w m. Dębno Polskie w rejonie ul. Rawickiej oraz w m. Folwark przy ul. Miodowej. Planuje się wybudować wodociągi o łącznej długości około 640 m. Wszystkie roboty związane z budową sieci wodociągowej prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczynie – etap II.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczynie odbywać będzie się etapami. W ramach II etapu wykonano kanalizacje grawitacyjną o długości około 735 m. Inwestycje realizowała firma Giera Inżynieria Środowiska Mateusz Giera z siedzibą w Lasocicach

Skip to content