Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. :

informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Izbice oraz Żylice,
że w związku z prowadzonymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Izbice,

w dniu 15.05.2024r. w godzinach 10:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.
W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Skip to content