Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. : informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Stwolno, Zawady, Ugoda oraz Zielona Wieś, że w związku z planowanymi pracami na...
W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Rawicz sp. z o.o. z dniem 21.09.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót, firmie MIKO – TECH Sp. z o.o. , która przystąpiła...
Skip to content