Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

1. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’


2. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Żołędnica’’

Skip to content